La’co Wedding Paper

Thiệp cưới Màu Nước 20

13.000 

QUY CÁCH
  • Bao thư: 14 x 19 cm
  • Thiệp báo: 13 x 18 cm
  • Thiệp mời: 10 x 13 cm
  • In Kỹ Thuật Số cao cấp
  • Chất liệu giấy Mỹ Thuật, tùy chọn thay đổi
QUY TRÌNH
  • Duyệt mẫu thiết kế – 3 ngày. Sản xuất từ 7 – 10 ngày làm việc
  • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng.
  • Giá thiệp áp dụng cho đơn hàng 200 thiệp trở lên.
  • In thêm thiệp Phúc Đáp RSVP giá thêm + 8000đ

Mô tả