La’co Wedding Paper

Pocket wedding invitation 500

45.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
  • Cover pocket thành phẩm: 13 x 18cm – dập nổi logo mặt trước – ép kim nội dung 2 mặt
  • Thiệp báo tin: 12 x 17cm – dán cố định vào pocket – ép kim tên CDCR – nội dung còn lại in 1 mặt
  • Thiệp mời tiệc: 12 x 17cm – ép kim địa điểm tổ chức tiệc – nội dung còn lại in 2 mặt
  • Dấu sáp tròn 2.5cm, phối 2 màu
  • In Kỹ Thuật Số cao cấp
  • Chất liệu GIẤY MỸ THUẬT CAO CẤP, tùy chọn thay đổi.
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
  • Đơn giá chưa bao gồm thiệp RSVP (nếu có)
  • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên
  • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
  • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng.