La’co Wedding Paper

Thiệp cưới Laser cut 145

35.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
  • Bao thư: 14 x 19cm
  • Thiệp báo hỷ: 13 x 18cm
  • Thiệp mời tiệc: 13x 18cm
  • In Kỹ Thuật Số cao cấp
  • Thiệp sử dụng kỹ thuật ép kim nội dung bao thư, tên CDCR, tên nhà hàng
  • Chất liệu giấy Mỹ Thuật cao cấp, tùy chọn thay đổi
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
  • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
  • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng
  • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên.
  • Đơn giá chưa bao gồm thiệp RSVP