La’co Wedding Paper

Beige color combination wedding invitation 508

38.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
 • Bao thư: 14 x 19cm – ép kim nội dung mặt ngoài
 • Thiệp báo tin: 13 x 18cm – ép kim tên logo, CDCR – nội dung còn lại in 1 mặt
 • Thiệp mời tiệc: 10 x 13cm – ép kim địa điểm tổ chức tiệc – nội dung còn lại in 1 mặt
 • Hoa khô, dây cột như hình
 • Dấu sáp tròn 2.5cm 1 màu
 • In Kỹ Thuật Số cao cấp
 • Chất liệu GIẤY MỸ THUẬT CAO CẤP, tùy chọn thay đổi.
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
 • Đơn giá chưa bao gồm thiệp RSVP (nếu có)
 • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên
 • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
 • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng.