La’co Wedding Paper

Pocket 65

33.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
 • Bao Thư: 14 x 19cm
 • Pocket thành phẩm: 13 x 18cm
 • Thiệp báo hỷ: 12 x 17cm
 • Thiệp mời tiệc: 12 x 17 cm
 • Tag ngang: 4x13cm
 • Thiệp sử dụng kỹ thuật ép kim nội dung nổi bật (tên CDCR, tên Nhà Hàng, nội dung bao thư)
 • In Kỹ Thuật Số cao cấp
 • Chất liệu giấy Mỹ Thuật cao cấp, tùy chọn thay đổi.
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
 • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
 • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng
 • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên.
 • Đơn giá chưa bao gồm thiệp RSVP