La’co Wedding Paper

Elegant wedding invitation 409

31.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
 • Bao thư: 14 x 19cm – ép kim nội dung in mặt ngoài
 • Thiệp báo tin: 13x18cm – ép kim tên CDCR – nội dung còn lại in 1 mặt
 • Thiệp mời tiệc: 10x13cm – ép kim địa điểm, ngày giờ – nội dung còn lại in 1 mặt
 • Cover giấy can không in
 • Dây cột kim tuyến 0.7cm
 • In Kỹ Thuật Số cao cấp
 • Chất liệu giấy Mỹ Thuật Cao Cấp, tùy chọn thay đổi.
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
 • ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM TỜ VOW VÀ THIỆP RSVP (NẾU CÓ)
 • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên
 • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
 • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng.