La’co Wedding Paper

Thiệp Cưới Acrylic 397

75.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
 • Bao thư: 14 x 19cm – nội dung in màu trắng 1 mặt
 • Thiệp báo tin MICA: 12x17cm – Dày 1.5mm hoặc 2mm – Nội dung in màu trắng
 • Thiệp mời tiệc: 12x17cm – Nội dung in 1 mặt
 • Cover bọc MICA: 13x18cm – Không in
 • Phụ kiện: dấu sáp, hoa khô, dây cột
 • In Kỹ Thuật Số cao cấp
 • Chất liệu giấy Mỹ Thuật Cao Cấp, tùy chọn thay đổi.
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
 • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
 • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng
 • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên
 • Đơn giá chưa bao gồm thiệp RSVP (nếu có)