La’co Wedding Paper

Thiệp cưới Ribbon 97

19.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
 • Bao thư: 14 x 19cm
 • Thiệp báo hỷ: 13 x 18cm
 • Thiệp mời tiệc: 10 x 13cm
 • In Kỹ Thuật Số cao cấp
 • Thiệp sử dụng kỹ thuật in trắng nội dung bao thư
 • Chất liệu giấy Mỹ Thuật cao cấp, tùy chọn thay đổi
 • Phụ kiện trang trí: ruy băng lụa 2cm
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
 • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
 • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng
 • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên.
 • Đơn giá chưa bao gồm thiệp RSVP