La’co Wedding Paper

Thiệp cưới Basic 336

24.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
 • Bao thư: 14 x 19cm
 • Thiệp báo hỷ: 13 x 18cm
 • Thiệp mời tiệc: 10 x 13xm
 • Tag ngang: 4 x 13cm – Chất liệu giấy can
 • In Kỹ Thuật Số cao cấp
 • Thiệp sử dụng kỹ thuật ép kim nội dung bao thư, tên CDCR, tên nhà hàng, tag ngang
 • Chất liệu giấy Mỹ Thuật Cao Cấp, tùy chọn thay đổi
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
 • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
 • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng
 • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên
 • Đơn giá chưa bao gồm thiệp RSVP.
Mã: 278-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Danh mục: , , Từ khóa: , , , , ,