La’co Wedding Paper

wildflower pink wedding invitation 507

38.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
  • Bao thư: 14 x 19cm – ép kim nội dung mặt ngoài
  • Thiệp báo tin: 13 x 18cm – bồi dày, in 2 mặt – ép kim tên CDCR 2 mặt
  • Thiệp mời tiệc: 11 x 16cm – ép kim địa điểm tổ chức tiệc – nội dung còn lại in 2 mặt
  • Băng ngang giấy can: 4x13cm – in và ép kim
  • In Kỹ Thuật Số cao cấp
  • Chất liệu GIẤY MỸ THUẬT CAO CẤP, tùy chọn thay đổi.
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
  • Đơn giá chưa bao gồm thiệp RSVP (nếu có)
  • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên
  • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
  • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng.