La’co Wedding Paper

Thiệp cưới Acrylic 375

65.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
  • Bao thư: 14 x 19cm – nội dung in màu trắng mặt ngoài
  • Thiệp báo hỷ Mica: 13 x 18cm – nội dung in màu trắng
  • Thiệp mời tiệc: 13x 18cm – nội dung in 1 mặt
  • Dấu sáp & hoa khô gắn sau nắp bao thư
  • In Kỹ Thuật Số cao cấp
  • Chất liệu giấy Mỹ Thuật Cao Cấp, tùy chọn thay đổi.
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
  • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
  • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng
  • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên
  • Đơn giá chưa bao gồm thiệp RSVP (nếu có)