La’co Wedding Paper

Thiệp cưới Sang trọng 367

32.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
 • Bao thư: 14 x 19cm – Dập nổi logo
 • Thiệp báo hỷ: 13 x 18cm – Bồi dày 2 lớp – Dập nổi logo
 • Thiệp mời tiệc: 11 x 16cm
 • Tag ngang: 3 x 13cm
 • In Kỹ Thuật Số cao cấp
 • Thiệp sử dụng kỹ thuật ép kim nội dung bao thư, tên CDCR, tên nhà hàng thiệp mời, ép kim nội dung
 • Chất liệu giấy Mỹ Thuật Cao Cấp, tùy chọn thay đổi.
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
 • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
 • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng
 • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên
 • Đơn giá chưa bao gồm thiệp RSVP.