La’co Wedding Paper

Floral wedding invitation, orange with vellum 403

37.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
 • Bao thư: 14 x 19cm – nội dung ép kim mặt ngoài
 • Thiệp báo tin: 13x18cm – ép kim tên CDCR – nội dung còn lại in 1 mặt
 • Thiệp mời tiệc: 10x13cm – ép kim địa điểm tổ chức – nội dung còn lại  in 1 mặt
 • Cover giấy can: 13x18cm – có in hoa văn
 • Băng ngang giấy can: 4x13cm – ép kim nội dung
 • In Kỹ Thuật Số cao cấp
 • Chất liệu giấy Mỹ Thuật Cao Cấp, tùy chọn thay đổi.
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
 • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
 • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng
 • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên
 • Đơn giá chưa bao gồm thiệp RSVP (nếu có)