La’co Wedding Paper

Simple black and white wedding invitation 516

28.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
 • Bao thư: 14 x 19cm – nội dung in mặt ngoài
 • Thiệp báo tin: 13 x 18cm – nội dung in 1 mặt
 • Thiệp mời tiệc: 13 x 18cm – nội dung in 1 mặt
 • Dấu sáp tròn 2.5cm 1 màu rắc vụn vàng
 • Dây ruy băng lụa to bản 2cm
 • Chất liệu GIẤY MỸ THUẬT CAO CẤP, tùy chọn thay đổi
 • In Kỹ Thuật Số chất lượng cao
 • ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM thiệp RSVP (nếu có)
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
 • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên
 • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
 • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng.