La’co Wedding Paper

Thiệp cưới Acrylic 377

75.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
 • Bao thư: 14 x 19cm – nội dung in mặt ngoài
 • Thiệp báo hỷ Mica: 13 x 18cm – Nội dung ép kim
 • Thiệp mời tiệc: 10x 13cm – Ép kim tên nhà hàng
 • Cover giấy can có in
 • Phụ kiện: ruy băng lụa 1cm trang trí bao thư, dấu sáp & hoa khô gắn cover giấy can
 • In Kỹ Thuật Số cao cấp
 • Chất liệu giấy Mỹ Thuật Cao Cấp, tùy chọn thay đổi.
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
 • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
 • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng
 • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên
 • Đơn giá chưa bao gồm thiệp RSVP (nếu có)