La’co Wedding Paper

Thiệp cưới Hiện Đại 372

53.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
 • Bao thư: 14 x 19cm – dập nổi logo mặt ngoài
 • Thiệp báo hỷ: 13 x 18cm – nội dung in 1 mặt – xé viền – dát vụn vàng
 • Thiệp mời tiệc: 13x 18cm – nội dung in 1 mặt – xé viền – dát vụn vàng
 • Tag ngang giấy can: 4 x 13cm
 • Dấu sáp tròn rắc vụn vàng
 • In Kỹ Thuật Số cao cấp
 • Chất liệu giấy Mỹ Thuật Cao Cấp, tùy chọn thay đổi.
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
 • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
 • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng
 • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên
 • Đơn giá chưa bao gồm thiệp RSVP (nếu có)