La’co Wedding Paper

Thiệp cưới Ribbon 103

35.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
 • Bao thư: 16 x 16cm
 • Thiệp báo hỷ: 15 x 15cm
 • Thiệp mời tiệc: 15 x 15cm
 • In Kỹ Thuật Số cao cấp
 • Thiệp sử dụng kỹ thuật ép kim nội dung bao thư, tên CDCR, tên nhà hàng
 • Chất liệu giấy Mỹ Thuật cao cấp, tùy chọn thay đổi
 • Phụ kiện trang trí: ruy băng 4cm
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
 • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
 • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng
 • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên.
 • Đơn giá chưa bao gồm thiệp RSVP