La’co Wedding Paper

Thiệp Cưới Hiện Đại 388

44.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
 • Bao thư: 14 x 19cm – Ép kim nội dung mặt ngoài
 • Thiệp báo: 13x18cm – Bế hình vòm – Nội dung in 1 mặt
 • Thiệp mời: 13x18cm – Bế hình vòm – Nội dung in 1 mặt
 • Băng ngang: 5x13cm – Không in
 • Phụ kiện: dây & tua rua trang trí
 • In Kỹ Thuật Số cao cấp
 • Chất liệu giấy Mỹ Thuật Cao Cấp, tùy chọn thay đổi.
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
 • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
 • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng
 • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên
 • Đơn giá chưa bao gồm thiệp RSVP (nếu có)