La’co Wedding Paper

Thiệp Cưới Hiện Đại 393

32.000 

QUY CÁCH – KÍCH THƯỚC – CHẤT LIỆU
 • Bao thư: 14 x 19cm – Mặt ngoài in kim nội dung
 • Thiệp báo tin: 13x18cm – Nội dung in 1 mặt
 • Thiệp mời tiệc: 13x18cm – Nội dung in 1 mặt
 • Băng ngang: 4x13cm – không in
 • Phụ kiện: hoa khô dấu sáp gắn lên băng ngang
 • In Kỹ Thuật Số cao cấp
 • Chất liệu giấy Mỹ Thuật Cao Cấp, tùy chọn thay đổi.
 • Đơn giá chưa bao gồm thiệp thank you và RSVP
QUY TRÌNH THIẾT KẾ – SẢN XUẤT
 • Duyệt mẫu thiết kế 2 ngày. Sản xuất từ 10 – 12 ngày
 • Mẫu thiệp có thể thay đổi, tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng
 • Đơn giá áp dụng số lượng 200 thiệp trở lên
 • Đơn giá chưa bao gồm thiệp RSVP (nếu có)